Make your own free website on Tripod.com

Pejabat Kesihatan Daerah Raub
Kelab Komputer
Home
Infokesihatan
Video Clip (New)
Kelab Komputer
Semasa 2002
Sidang Redaksi
Arkib 2001
Pembangunan
Pengenalan/Lokasi
Pegawai Kesihatan Daerah
Organisasi
Unit Pentadbiran
Klinik Desa
Poliklinik Masyarakat
Komen Anda
Link Menarik
Laporan Tahunan
Ucapan/Permintaan
Senarai K/Tangan
Aktiviti
Anugerah Harilahir
Nukilan Rasa
Berita Bergambar

Pendahuluan.

Kelab Komputer Pejabat Kesihatan Raub diujudkan pada 9.1.2002 atas iniasiatif Pegawai Kesihatan Daerah Raub, Dr.Iskandar B Ibrahim semasa mesyuarat pertama beliau dengan semua Ketua Unit.
Ini adalah selaras dengan hasrat kerajaan dalam usaha menggalakkan kakitangan awam supaya Celik IT dalam menghadapai suasana perkembangan teknologi maklumat (ICT) kini.Dengan ini adalah menjadi harapan supaya warga kerja PKDR dapat menggunakan segala kemudahan yang disediakan ke tahap yang semaksima mungkin dengan tujuan penghasilan mutu kerja yang baik besesuain dengan motto PKDR
Mesra-Profesional-Efisen.

Matlamat Utama Penubuhan Kelab

Melatih kakitangan membiasakan diri dengan penggunaan teknologi komputer supaya hasil dan mutukerja lebih baik.

Objektif Penubuhan Kelab

1. Membantu merealisasikan hasrat murni kerajaan supaya kakitangannya celik ICT

2.Menyalurkan kemahiran, pengetahuan dan teknik menggunakan komputer dengan betul dan berkesan dari segi perisian kepada wargakerja PKDR

3.Mendalami dan memberi pendedahan mengenai pengetahuan komponen-komponen komputer iaitu perkakasan (hardware) dan perisian (software)

4.Menyediakan satu peluang (channel) dan tempat bagi wargakerja PKDR berinteraksi dan bertukar pendapat mengenai pengetahuan dan pengalaman dalam menggunakan komputer

5.Menjalinkan silatu-rahim yang lebih erat warkakerja PKDR diantara unit-unit berlainan.

6.Melatih kempimpinan melaksanakan projek dan mengimplementasikan untuk tujuan kerja-kerja berkaitan jabatan
7. Memperkenalkan teknologi internet/intranet supaya wargakerja tidak ketinggalan dalam era teknologi ICT sekarang.

8. Membantu meningkatkan produktiviti unit/jabatan/kementerian dan seterusnya negara.

Perlaksanaan

1.Penganjuran kursus berkala dan menepati sasaran keperluan

2.Perbincangan Kecil Berkumpulan

3.Gathering

4.Penyelesain Masalah Kecil berkaitan komputer secara telefon/lokasi
5. Berkerjasama dalam mengendalikan penyediaan kertas aturcara program jabatan.

Struktur Organisai Yang Dilantik

Penaung: Pegawai Kesihatan Daerah
Pengerusi: ( Kekosongan mulai 1.6.2002)
N/Pengerusi: Dr.Zakiah Mohd.Zaid
Setiausaha: Pn.Zainon Salleh
Pengurus Bhg.Operasi: Zainal Osman
Pengurus Bhg.Teknikal: Raja Semail Raja Ali
Pengurus Bhg. Latihan Zali B Busu
Pengurus Bhg.Publisiti: Pn.Kelsom Bt.Mat
Pengurus Bhg.Tugas2 Khas: N.SelvarajPeraturan/Undang-Undang

Semua wargakerja Pejabat Kesihatan Daerah Raub secara dasarnya diiktiraf sebagai ahli Kelab Komputer ini.

Segala Peraturan Adalah Tertakluk kepada peraturan jabatan yang sedia ada.

Pegawai Kesihatan Daerah berkuasa penuh dalam menentukan segala aktiviti.

Semuanya di e-PKDR