Make your own free website on Tripod.com

Home

Pembantu Tadbir | Pembantu Perubatan | Contact Us | Pegawai Perubatan | Jururawat | Penolong Jururawat | KK Jeruas | Inspektor Kesihatan | Pembantu Farmasi | Pertukaran | Video Klip
Jawatan
Inspektor Kesihatan

INSPEKTOR KESIHATAN U7 PKD

Raja Semail B Raja Ali
550625-03-5411

INSPEKTOR KESIHATAN U8

Unit Penguatkuasa
Wan Mohd.Safuan Wan Kamaruddin
740718-14-5131

Kesihatan Am
Azizan B Bahari
580617-08-5919

Kesihatan Alam Sekita
Anuar B Muhammad
590418-08-5391

Kawalan Mutu Air Minum
Teoh Joo Kheng
630128-02-5167

Kawalan Mutu Makanan

Hood Bin Adam
560209-10-6021

Shah Jahan B Muhammad
720320-01-5443

Kawalan Penyakit Berjangkit

Roslan B Mat Baki
650826-06-5017

Kaw.Penyakit Bawaaan Vektor

Mohd.Zawawi B Mohamed
701106-03-5461

Pendidikan Kesihatan

Muhd.Azhan B Abd.Majid
751208-03-5737

Enter supporting content here