Make your own free website on Tripod.com

Home

Pembantu Tadbir | Pembantu Perubatan | Contact Us | Pegawai Perubatan | Jururawat | Penolong Jururawat | KK Jeruas | Inspektor Kesihatan | Pembantu Farmasi | Pertukaran | Video Klip
Jawatan
Pembantu Tadbir

Pembantu Tadbir N7

Zainal Bin Osman
540730-01-5595

Pembantu Tadbir N9

Zaleha Bt Ali
580816-115390

Masnah Bt. Tohor
570216-06-5220

Hapsah Bt. Ngah
550319-06-5292

Asiah Bt. Mat Ali
560607-06-5122

Zawiah Bt. Che Daud
560419-06-5280

Zainon Bt. Salleh
580926-06-5224

Haida Bt. Kamarudin
701013-06-5454

Rozita Bt. Hamzah
710723-03-5624

Pembantu Tadbir N11

Zainah Mohd.Zain
530816-10-5250

Norfadzilah Bt. Abdulah Sani
610617-06-5014

Pembantu Am Rendah N13

Saedon B Abdul Rani
600109-06-5035